BRP CPVC SDR11 3M Pipe

BRP CPVC SDR11 3M Pipe

BRP CPVC SDR11 3Meter Pipes

Share:

BRP CPVC SDR-11 3-Meter Pipe

size

20mm, 25mm, 32mm, 40mm, 50mm

std packing

50pcs of 20mm cpvc sdr11 3m pipe, 30pcs of 25mm cpvc sdr11 3m pipe, 20pcs of 32mm cpvc sdr11 3m pipe, 15pcs of 40mm cpvc sdr11 3m pipe, 10pcs of 50mm cpvc sdr11 3m pipe

TOP

X